Blog

Uluslararası Lojistik’te T1 ve T2 Ne Demek?

Uluslararası ticaret, dünyamızı birbirine bağlayan ve refahımızı artıran karmaşık bir ağdır. Bu ağın işleyişinde ise gümrük işlemleri kritik bir rol oynar. Özellikle transit taşımalar söz konusu olduğunda, T1 ve T2 belgeleri gümrük süreçlerinin temelini oluşturur.

Bu yazıda, T1 ve T2’nin ne olduğunu, ne işe yaradıklarını ve uluslararası lojistikte nasıl kullanıldıklarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

T1 Belgesi Nedir?

T1 belgesi, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden AB’ye taşınan mallar için kullanılan bir transit beyannamesidir. Bu belge, gümrük kontrolünden geçmeden AB ülkeleri arasında taşınan malların takibini ve kontrolünü sağlar. T1 belgesi, AB Gümrük Kanunu’na dayanmaktadır ve tüm AB üye devletlerinde geçerlidir.

T2 Belgesi Nedir?

T2 belgesi, AB ülkeleri arasında taşınan mallar için kullanılan bir transit beyannamesidir. T1 belgesine benzer şekilde, T2 belgesi de gümrük kontrolünden geçmeden AB ülkeleri arasında taşınan malların takibini ve kontrolünü sağlar. T2 belgesi de AB Gümrük Kanunu’na dayanmaktadır ve tüm AB üye devletlerinde geçerlidir.

T1 ve T2 Belgelerinin Farkları Nelerdir?

T1 ve T2 belgeleri, temelde aynı amaca hizmet etse de, bazı önemli farklılıklara sahiptir:

 • Kullanım Alanı: T1 belgesi, AB dışından AB’ye taşınan mallar için kullanılırken, T2 belgesi AB ülkeleri arasında taşınan mallar için kullanılır.
 • Belge Kodu: T1 belgesi için “T1” kodu, T2 belgesi için ise “T2” kodu kullanılır.
 • Uygunluk: T1 belgesi, AB Gümrük Kanunu’na, T2 belgesi ise AB Transit Rejimine uygundur.

T1 ve T2 Belgelerinin Nasıl Alınır?

T1 ve T2 belgeleri, yetkili gümrük idareleri tarafından verilir. Bu belgelerin alınması için gerekli belgeler ve prosedürler, taşınan mallara ve taşımanın gerçekleştirileceği güzergaha göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, T1 ve T2 belgelerinin alınması için şu adımlar izlenir:

 1. Gümrük beyannamesi doldurulur.
 2. Gerekli belgeler sunulur.
 3. Gümrük vergileri ve diğer ücretler ödenir.
 4. Gümrük idaresi tarafından T1 veya T2 belgesi verilir.

T1 ve T2 Belgelerinin Önemi

T1 ve T2 belgeleri, uluslararası lojistikte çok önemli bir yere sahiptir. Bu belgeler sayesinde:

 • Gümrük kontrolleri kolaylaştırılır ve hızlandırılır.
 • Malların gümrük vergilerinden kaçak olarak geçirilmesi önlenir.
 • Taşınan malların takibi ve kontrolü sağlanır.
 • Ticaret güvenliği artırılır.

T1 ve T2 belgeleri, uluslararası lojistikte gümrük işlemlerinin temelini oluşturan önemli belgelerdir. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi, ticaretin sorunsuz ve güvenli bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur.

Not: Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve yasal tavsiye niteliği taşımamaktadır.